ikona telefonu  +48 504 184 650

    ikona maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pogotowie kanalizacyjne 24h Łódź i okolice

Wywóz nieczystości płynnych w świetle przepisów. Co mówi prawo?

Właściciel obiektu budowlanego w świetle obowiązujących przepisów musi zapewnić bezpieczny sposób utylizacji nieczystości płynnych. Jeśli z jakichś przyczyn nie ma możliwości podłączyć budynku do lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej, może wybrać jedno z dwóch rozwiązań. Albo wybudować zbiornik asenizacyjny (potocznie zwany szambem), albo własną przydomową oczyszczalnię ścieków. Dziś zajmiemy się pierwszym rozwiązaniem, czyli poprawnym użytkowaniem szamba. Należy pamiętać, że czasy, kiedy beztrosko można było wylewać zawartość szamb „do rowu”, bezpowrotnie minęły. Zobaczmy więc, co mówi prawo, na temat wywozu nieczystości płynnych?

Do czego obliguje prawo właścicieli nieruchomości?

W świetle obowiązującego prawa, jeśli nie ma możliwości przyłączyć obiektu budowlanego do sieci, właściciele muszą wybrać jedno z dwóch wyżej wymienionych rozwiązań. Mowa tu np. o zapisach w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016, poz. 250), szczególnie treści art. 5 ust. 1 pkt 3 a i 3 b. Mówią one, że właściciele nieruchomości (którzy nie są „wpięci” do sieci) muszą:

  • gromadzić nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy i przepisami odrębnymi,
  • bezwzględnie posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy,
  • wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości musi być potwierdzony na piśmie stosownym zaświadczeniem. Nie ma tu znaczenia czy czynność ta dotyczy szamb, czy przydomowych oczyszczalni,
  • w sytuacji posiadania przydomowej oczyszczalni okresowo pozbywać się osadów ściekowych, podobnie jak w przypadku szamb, w sposób bezpieczny dla środowiska. Właściciele przydomowych oczyszczalni również muszą dysponować stosowną umową na wywóz osadów ściekowych.

Powyższe uregulowania prawne, mają na celu dbanie o środowisko naturalne oraz ochronę ludzi, zwierząt przed skażeniem biologicznym. Do skażenia biologicznego w przypadku fekaliów może bowiem doprowadzić nawet niewielki niekontrolowany ich wyciek do gruntu, czy wód powierzchniowych.

Czy zbiorniki bezodpływowe mogą być instalowane wszędzie?

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych, pilnowanie formalności związanych z ich wywozem to nie wszystko, o czym muszą pamiętać. Ważne jest też przestrzeganie prawa w trakcie instalacji szamba. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury instalując szambo, trzeba pamiętać, aby było ono usytuowane w odległości minimum 15 metrów od studni z wodą pitną. Dodatkowo szamba:

  • mogą być instalowane tylko na tych działkach, na których nie ma możliwości dokonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
  • nie mogą być instalowane m.in. na obszarach podlegających szczególnej ochronie, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a także na terenach zalewowych,
  • muszą posiadać szczelne przykrycie, a ich dno i ściany powinny być nieprzepuszczalne.

CZYSZCZENIE & UDRAŻNIANIE KANALIZACJI - ŁÓDŹ i OKOLICE